Konsolidácia a optimalizácia

 

Konsolidáciou a optimalizáciou IT infraštruktúry upevníme prípadne zmeníme existujúce alebo vytvoríme nové väzby medzi jednotlivými jej prvkami. Pomocou tohto procesu zefektívnime fungovanie IT infraštruktúry a zvýšime kvalitu IT služieb. Konsolidácia a optimalizácia vám tak pomôže k zlepšeniu výkonu a vyriešeniu procesných problémov. Tie sú často dôsledkom predchádzajúcej správy infraštruktúry alebo technologického zastarávania.

Výhody konsolidácie a optimalizácie:

  • zníženie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie dostupnosti a efektívnosti systému
  • efektívne využitie kapacít serverov
  • efektívna kontrola rozdelenia systémových zdrojov
  • zvýšenie výkonu aplikácií
  • zníženie požiadaviek na priestor
  • zjednodušenie a centralizácia správy