Štrukturovaná kabeláž

 

Odborne navrhnutá a nainštalovaná štrukturovaná kabeláž je základným stavebným prvkom modernej počítačovej siete. Počas jej návrhu a výstavby dodržujeme štandardy a doporučenia, ktoré zaručujú maximálny výkon a bezproblémový chod Vašej siete. Vďaka dômyselnému kabelážnemu systému umožníme poprepájať všetky vaše aktívne zariadenia (počítače, tlačiarne, kamery, telefóny, elektronické vrátniky, servery) do jedného funkčného celku.