Virtualizácia

 

Virtualizácia poskytuje možnosť využitia jedného hardvérového zdroja pre viacero rôznych operačných systémov. Operčné systémy sa tak spolu delia o hardvérové prostriedky ako je procesor, pamäť, disky alebo sieť, ale sú od seba navzájom izolované. To okrem iného umožňuje beh rôznych OS ako Windows, Linux či OS X na jednom hardvérovom zariadení. Na jednom serveri tak môžete súčasne spustiť desiatky až stovky operačných systémov. Jednotlivé systémy o sebe takpovediac nevedia a prípadný pád jedného OS neovplyvní beh ostatných OS.

Výhody virtualizácie:

  • úspora prevádzkových nákladov zredukovaním počtu počítačov a zvíšením energetickej efektívnosti
  • oddelenie systému od fyzického hardvéru – umožňuje jednoduchý prenos systému na iné hardvérové zariadenie bez nutnosti zmien v jeho konfigurácii
  • živá migrácia umožňuje preniesť systém za behu na iné zariadenie bez prerušenia prevádzky
  • rýchle nasadenie nových systémov
  • automatický manažment systémov – umožňuje automaticky spúšťať a zastavovať systémy podľa aktuálnej potreby
  • prenositeľnosť dát – dáta je možné jednoducho prenášať medzi fyzickými zariadeniami a virtualizačnými platformami