VoIP telefónia

 

VoIP (Voice over Internet Protokol) v preklade Hlas cez Internet umožňuje prenos digitalizovaného hlasu prostredníctvom počítačovej siete alebo internetu. Na telefonovanie používate špeciálny VoIP telefón. Jeho využitie je v podstate rovnaké ako pri klasických telefónoch. Hovor môžete tiež napríklad presmerovať, spustiť videohovor alebo konferenčný hovor. Ak sa budete nachádzať v zahraničí, môžete využiť vlastnú sieť a volať bez poplatkov či zahraničných taríf.

Výhody VoIP telefónie:

 • flexibilita
 • efektívnosť nasadenia
 • nízke ceny volaní do celého sveta
 • volanie zdarma vo vlastnej sieti – u všetkých VoIP operátorov
 • mobilita vďaka WiFi hotspotom a inteligentným mobilným telefónom
 • funkcie šité na mieru
 • vzdialená administratíva – jednoduchá správa IP zariadení cez internet
 • možnosť prepojenia s firemnými systémami
 • vybavenosť IP telefónov – oproti analógovým telefónom poskytujú množstvo nadštandardných funkcií
 • jednoduchá obsluha IP telefónov – intuitívne ovládanie
 • prenositeľnosť čísel – môžete si preniesť svoje súčasné číslo na VoIP účet