Wi-Fi

 

  • návrh a realizácia
  • WiFi hotspot
  • Pokrytie veľkých budov, hotelov …
  • Prenos na väčšie vzdialenosti