Zálohovanie a obnova

 

Zálohovaním vytvoríme bezpečnostné kópie vašich dát alebo celých operačných systémov. Prípadná havária niektorých súčastí vášho počítača vám tak už nespôsobí žiadne škody. V prípade takejto havárie dokážeme obnoviť vaše dáta do podoby, v ktorej existovali pred vznikom poruchy.